Vrijdag 19 augustus, Liemers-Montferlandtocht

De derde dag van de Rhedense Fiets4daagse fietsen we naar het Oosten in de Liemers-Montferlandtocht. De Liemers is een streek die ligt tussen de Rijn, de Neder-Rijn, de IJssel, de Oude IJssel en de Duitse grens. Zevenaar is de belangrijkste gemeente in het gebied. Montferland ligt in Oost Gelderland en grenst aan de Duitse grens. Sinds 2005 is Montferland ook een gemeente waar o.a. Didam en 's Heerenberg deel van uitmaken.

Laag-Keppel

In 1404 kreeg Laag-Keppel stadsrechten. Kasteel Keppel ligt op een eiland ingesloten door twee rivierarmen. Het is in de middeleeuwen gebouwd. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog raakte het gebouw ernstig beschadigd en aan het begin van de zeventiende eeuw was het alleen nog een ruïne. In de eeuwen daarna is het kasteel in fases herbouwd en uitgebouwd tot het in 1850 af was. Het kasteel is nooit verkocht. De huidige bewoners stammen af van de veertiende-eeuwse bouwheer!

Kilder en Loerbeek

Bij de dorpen Kilder en Loerbeek ligt het Bergherbos. Het gevarieerde bos ligt op een stuwwallencomplex uit de voorlaatste ijstijd. Het is een heuvelachtig gebied met als bekendste heuvels de Hettenheuvel (93m), Montferland (68 m), de Hulzenberg en de Eltenberg (83m) vlak over de Duitse grens. Daar heeft de 80 km route haar tweede stempelpost heeft bij Pannekoekhuys Hoch Elten van Dave Seegers. De akkers, die Natuurmonumenten onderhoudt, stralen de landelijke sfeer uit van honderd jaar geleden. Golvende velden vol goudgele rogge of haver, dooraderd met vele akkerkruiden.

Stokkum

Archeologische vondsten laten zien dat de bossen rond Stokkum 2500 jaar geleden al bewoond waren. In 1860 is in Stokkum de molen Duffels Mul gebouwd; op een verhoging om meer wind te vangen. Tot 1924 is de molen gebruikt met windenergie. Daarna is elektriciteit gebruikt om de molen te laten draaien. In 1986 is de windmolen weer in ere hersteld.

Elten

Aan de noordoever van de Rijn ligt vlak over de Duitse grens het plaatsje Elten in de gemeente Emmerik. Hoch Elten is door de eeuwen heen steeds in andere handen geweest. In 1949 werd de plaats ter compensatie voor de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog aan Nederland toegewezen. In augustus 1963 werd het weer Duits grondgebied. Hoch-Elten is een deel van het Duitse dorp Elten op de top van de Eltenberg. Hoch-Elten en de Eltenberg zijn landschappelijk gezien een onderdeel van het Nederlandse bosgebied Montferland en we komen er vanuit de RF4d graag.

Nieuw-Wehl

Nieuw-Wehl telt ongeveer 500 inwoners en ligt in de gemeente Doetinchem. Het dorp ontstond in 1907 toen de bewoners van het gebied buurtschap en een school wilden stichten. In 1914 is de school gebouwd en ruim tien jaar later kreeg Nieuw-Wehl een kerk. In 1861 werd de korenmolen Bernadette gebouwd. In 1965 en 1996 is de molen grondig gerestaureerd. Op dit moment wordt de molen door vrijwilligers af en toe gebruikt om graan te malen.

Doesburg

In de elfde eeuw wordt Doesburg voor het eerst genoemd. De omgeving bestond uit moerassen en zandruggen waarvan sommige bewoond werden. Een does is de naam voor een met struiken of bomen begroeid moeras. De toevoeging van het woord burg wijst op een burcht of nederzetting.

Doesburg ligt gunstig omdat de Oude IJssel hier in de Gelderse IJssel stroomt. Door de strategische ligging was het lange tijd een belangrijke vestingstad en had het een belangrijke positie in de regio. In 1237 kreeg Doesburg stadsrechten. Aan het einde van de vijftiende eeuw keerde het tij. Na de Tweede Wereldoorlog werd de stad snel uitgebreid. De monumentale binnenstad is sinds 1974 een beschermd stadsgezicht en trekt veel toeristen.

Laag Keppel

Laag-Keppel kreeg in 1404 stadsrechten. Ingesloten door twee rivierarmen ligt het prachtige kasteel Keppel op een eiland. In de middeleeuwen werd het kasteel in Laag-Keppel gebouwd. Door strijd tijdens de Tachtigjarige Oorlog raakte het gebouw ernstig beschadigd en aan het begin van de 17e eeuw was het vervallen tot een ruïne. In de eeuwen daarna werd het kasteel in fases herbouwd en uitgebouwd tot het in 1850 uiteindelijk voltooid was. 
Het kasteel is nooit verkocht. De huidige bewoners stammen af van de 14de-eeuwse bouwheer.

Kilder en Loerbeek

Bij de dorpen Kilder en Loerbeek ligt het Bergherbos. Het gevarieerde bos ligt op een stuwwallencomplex uit de voorlaatste ijstijd. De bekendste heuvels zijn de Hettenheuvel (93m), Montferland (68m), de Hulzenberg en de Eltenberg (83 m) vlak over de Duitse grens, waar de 80 km route haar tweede stempelpost heeft. De akkers, die Natuurmonumenten onderhoudt, stralen de landelijke sfeer uit van honderd jaar geleden. Golvende velden vol goudgele rogge of haver, dooraderd met het rood, wit en blauw van de vele akkerkruiden.

Stokkum

Uit archeologische vondsten blijkt dat de bossen in de omgeving van Stokkum 2500 jaar geleden al bewoond moeten zijn. 
Düffels Möl is de in 1860 gebouwde molen in Stokkum. De molen is gebouwd op een verhoging waardoor het meer wind zou vangen. Tot 1924 is de molen gebruikt met windenergie. Toen werd elektriciteit ingezet. In 1986 is de windmolen weer in ere hersteld.

Elten

Het Duitse plaatsje Elten ligt aan de noordoever van de Rijn en hoort bij de gemeente Emmerik. De plaats is in de loop van de eeuwen steeds in andere handen geweest. In 1949 werd de plaats ter compensatie voor de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog aan Nederland toegewezen. In augustus 1963 werd het weer Duits grondgebied. 
Hoch-Elten is een deel van het Duitse dorp Elten op de top van de Eltenberg in de Duitse grensgemeente Emmerich. Hoch-Elten en de Eltenberg zijn landschappelijk gezien een onderdeel van het Nederlandse bosgebied Montferland.

Nieuw Wehl

Nieuw Wehl  telt zo’n 500 inwoners en hoort bij de gemeente Doetinchem.
Het dorp is in 1907 ontstaan nadat de bewoners van het gebied een verzoek indiende bij de gemeenteraad van Wehl om een buurtschap en een school te stichten. In 1914 werd de school gebouwd en ruim tien jaar later kreeg Nieuw-Wehl een kerk. 
In 1861 werd de korenmolen Bernadette gebouwd. In 1965 en 1996 is de molen grondig gerestaureerd. Op dit moment wordt de molen door vrijwilligers af en toe gebruikt om graan te malen.

Doesburg

Doesburg wordt voor het eerst genoemd in een akte uit de tweede helft van de 11e eeuw. In die tijd bestond de omgeving uit moerassen en zandruggen waarvan sommige bewoond werden. De naam Doesburg duidt ook op een dergelijke omgeving. Een does is de benaming voor een met struiken of bomen begroeid moeras. De toevoeging van het woord burg wijst op een burcht of nederzetting.

Doesburg was gunstig gelegen op de plek waar de Oude IJssel in de Gelderse IJssel stroomt. Door de strategische ligging is het lange tijd een belangrijke vestingstad geweest en had het een belangrijke positie in de regio. Doesburg kreeg daarom in 1237 stadsrechten. Aan het einde van de 15e eeuw keerde het tij.Na de Tweede Wereldoorlog werd de stad snel uitgebreid. De toren van de 94 meter hoge Martinikerk was in 1945 opgeblazen, maar werd in de jaren na de oorlog herbouwd.
De monumentale binnenstad is sinds 1974 een beschermd stadsgezicht en heeft een grote aantrekkingskracht op toeristen. De binnenstad is dan ook een belangrijke economische factor voor Doesburg.

 

Nieuwsbrief


Brochure 2016
Download Brochure digitaal
Logo NTFU
Fiets4daagse Rheden heeft de hoogtste mogelijke NTFU beoordeeling: 2 sterren.

Sponsors

Rhedense Fiets4daagse
Rhedense Fietsvierdaagse "natuurlijk de mooiste!"

E: info@fiets4daagserheden.nl   T: 0651 – 163 419